Рымжанов Таупык Набиевич (1937-2012)

Таупык Набиевич родился в 1937 году 21 июля в селе Дегелен Абралинского района (ныне Абралинский сельский округ г. Семей Восточно-Казахстанской области). В 1962 году окончил Семипалатинский государственный педагогический институт. Преподавал в средних школах Аягузского, Жана Семейского района, был заведующим по учебной части, директором. С 1976 года был учителем в средней школе Петропавловского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области. Первый рассказ «Өткелдер» был опубликован в газете “Семей таңы” в 1965 г. Писатель, почетный гражданин Бородулихинского района.

Его первый книжный труд вышел в 1980 году, с тех пор он написал более 10 книг, это сказки для детей старшего возраста на историческую тематику, повести и очерки о жизни молодежи. 30 мая 2011 года состоялась презентация книги Таупыка Рымжанова «Ертегі хикаяттары».

Писателем Таупыком Рымжановым написаны книги: «Құбажон» (1984), «Аруг гүн немесе арғын тайпасының тарихы туралы», «Зәйтүн қарлығаштың ерлігі» (1984), «Өлместің жұлдызы» (1994), «Жалықпас шежіресі» (1997), «Гүл ағашы» (1999) и т.д. Является обладателем поощрительного приза 2008, 2009 годов Международного конкурса детских писателей «Дарабоз», организованного Союзом писателей Казахстана.

Произведения Рымжанова Т. Н.

Книги:

 • Рымжанов, Таупық. Өлместің жұлдызы [Мәтін]: ертегі – повесть / Т. Рымжанов; ред. М. Жұмағалиев; суретші. Б. Оспанов. – Алматы : Өнер, 1994. – 208 б.
 • Рымжанов, Таупық. Тарихи зерттеулер, мақалалар [Мәтін] / Т. Рымжанов ; ред. С. Байхонов. – Өскемен : Альфа-Пресс, 2007. – 348 б.
 • Рымжанов, Таупық. Гүл ағашы [Мәтін] : жоғары сынып оқушылары мен жасөспірімдерге арналған ертегі-хикаят / Т. Рымжанов. – Алматы : Балалар әдебиеті, 2018. – 320 б.
 • Публикации Рымжанова Т. Н. в периодических изданиях и сборниках:
 • Рымжанов, Т. Н. А.Алекторовтың Қазақстандағы ғылыми-педагогикалық еңбегі хақында [Мәтін]: [Д. Сүлейменовтың еңбегі жайлы] / Т. Н. Рымжанов // Семей таңы. – 1997. – 28 қазан. – Б. 4.
 • Рымжанов, Т. Н. Арғынның түп атасы ақын Қотан… [Мәтін] : [арғын тайпасының шығу тегі төңірегінде автор өз пікірін белдірген] / Т. Н. Рымжанов // Абай. – 2002 – № 2. – Б. 71.
 • Рымжанов Т. «Достықты қадірлейік, қапы қалмай» [Мәтін] : [ақын С. Машақов туралы] / Т. Рымжанов // Дидар. – 2006. – 4 қараша. – Б. 8.
 • Рымжанов, Т. Н. Ұлағатты ұстаз, қарымды ғалым [Мәтін] : [ұстаз-ғалым Ерғали Қабдоллаұлы Есенжолов 60 жаста] / Т. Рымжанов // Семей таңы. – 2009. – 1 қазан. – Б. 4.
 • Рымжанов, Т. Н. Петропавловканың байырғы аты Ақсақал болатын [Мәтін] / Т. Н. Рымжанов // Дидар. – 2009. – 3 қараша. – Б. 3.
 • Рымжанов, Т. Н.  Петропавловканың байырғы аты – Ақсақал еді [Мәтін] / Т. Н. Рымжанов // Аудан тынысы. – 2010. – 26 ақпан. – Б. 4.
 • Рымжанов, Т. Н. «Жастық шағым – сұлу көктем» [Мәтін]: [жерлес ақын Е. Асылбектің шығармашылығы] / Т. Н. Рымжанов // Аудан тынысы. – 2010. – 12 наурыз. – Б. 6.
 • Рымжанов, Таупық. Ақбұлақтың авторы – сегізсері [Мәтін] / Т. Рымжанов // Семей таңы. – 2011. – 27 қыркүйек.- Б.3

Литература о Рымжанове Т. Н.:

 • Балалар бағының бағбандары [Текст] : анықтамалық / құраст. Ш. Күмісбайұлы ; ред. Ш. Күмісбайұлы. – Алматы : Балалар әдебиеті, 2008. – 300 б. – Рымжанов Таупық.
 • Шығыс Қазақстан облысы бойынша 2012 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер [Мәтін] : әдебиеттердің ұсыныс көрсеткіші / Ақпараттық-библиографиялық бөлімше ; құраст. А. Е. Ермуханбетова. – Өскемен : ОБЖК, 2011. – 36 б. – Рымжанов Таупық.
 • Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. – Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. – Рымжанов Таупық: б. 640.
 • Қазақ әдебиеті [Мәтін] : энциклопедиялық анықтамалық / Қазақстан Республикасы мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі. – Алматы : Аруна, 2005. – (Мәдени мұра). – Рымжанов Таупық Нәбиұлы: б. 446.
 • Қазақстан жазушылары. ХХ ғасыр [Мәтін] : анықтамалық. – Алматы : Ана тілі, 2004. – Рымжанов Таупық: б. 259.
 • Қазақстан жазушылары [Мәтін] : анықтамалық / құрастырғандар  С. Қамшыгер; Қ. Жұмашева. – Алматы : Ан Арыс, 2009. – Рымжанов Таупық: б. 332.
 • Оспанов, М. Мырзахан ақын жайлы [Мәтін] / М. Оспанов // Семей таңы. – 2009. – 21 мамыр. – Б.10. – Т. Рахымжанов (ол туралы).
 • Еркінұлы, Р. Бала жанының бағбаны [Мәтін] : [Таупық Рымжановтың «Ертегі-хикаяттар» кітабы хақында] / Р. Еркінұлы // Семей таңы. – 2011. – 9 ақпан. – Б. 9.
 • Таупық Рымжанов [Мәтін] : дүниеден өтті // Семей таңы. – 2012. – 30 қазан. – Б. 7.
 • Таупық Рымжанов [Мәтін] : [қазанама] // Дидар. – 2012. – 8 қараша. – Б.17.
 • Литература Казахстана [Текст] : знциклопедический справочник / Министерство связи и информации Республики Казахстан; Комитет информации и архивов. –  Алматы : Аруна : Қазығұрт, 2010. – (Мәдени мұра). – Рымжанов Таупык Набиевич: с. 416.
 • Шмунк, Г. И физик, и лирик [Текст] : [о Таупыке Рымжанове] / Г. Шмунк // Рудный Алтай. – 2007. –  16 октября. – С. 6.
Share