Көк Бөрінің көзі

Жылқыбаева, Ш. Көк Бөрінің көзі. 1-т. Жапон аңыздары мен мифтерімен өрілген көркем публицистика [Мәтін] / Ш. Жылқыбаева. – Алматы : Балалар әдебиетi, 2021. – 272 б.

Бұл кітапқа Хирошимадағы Жапония-Еуразия ұйымының ұйымының Жапония фольклортанушылар ассоциациясының, Еуразия жазушылар Одағының мүшесі, жапонтанушы, аудармашы Шарафат Жылқыбаеваның Күншығыс елін әр қырынан көрсететін танымдық публицистикалық мақалалары еніп отыр.

Share