Көк мұнар

Мағауин, М. Көк мұнар [Мәтін] : [роман] / М. Мағауин ; ред. Н. Бекхожаева ; кітап мұқабасының сур. Д. Қасымов. – Алматы : Атамұра, 2020. – 256 б. : портр. – (Атамұра кітапханасы).

Көрнекті жазушы Мұхтар Мағауиннің «Көк мұнар» романындағы еркін ойлы, өр мінезді, білімді жас ғалымның арман-мұраты мен ғылыми ортасы және бастан кешкен сезім толғаныстары оқырманын бейжай қалдырмайтыны анық. Кітап көпшілік оқырманға арналған.

Share