Сабыр М. Қыпшақтану

Сабыр М. Қыпшақтану [Мәтін] / С. Сабыр. – Алматы : Liber,  2021. – 256 б.

 

Оқу құралында қыпшақтану түркітанудың құрамдас бөлігі болғанмен, өзіндік бағыт-бағдары, мақсат-мүддесі бар сала екені нақты дәлелдермен көрсетілген. Негізгі мақсаты – қазақ халқының этникалық, тарихи және мәдени қалыптасуына негіз болған қыпшақтық өркениетпен таныстыру, көне қыпшақ тілі мен қазіргі қыпшақ тілдерінің сабақтастығын зерделеу. Оқу құралында түркі тілдерінің жіктеліміндегі қыпшақ тілдерінің орны, қазіргі қыпшақ тілдерінің ұқсастықтары мен өзіндік ерекшеліктері көрсетілген. Байырғы қыпшақтардың шаруашылығы мен мәдениеті, дүниетанымы, әскери өнері туралы мол мағлұмат берілген. Бүгінгі қыпшақ тілдерінің әдеби тіл болып қалыптасуы, мемлекеттік мәртебесі, саяси-әлеуметтік жағдайы сарапталған. Оқу құралы филология факультеті студенттері мен магистранттарына арналған.

Share