Тәуба

Аманшаев, Ермек. Тәуба : проза, драматургия / Е. Ә. Аманшаев. – Нұр-Сұлтан : Сарыарқа, 2020. – 328 б.

Дарынды автордың бұл жинағына бірқатар шет тілдеріне аударылып, Еуропа елдерінде жарық көрген, белді-белді халықаралық марапаттауларға ие болған танымал шығармалары енді. Туындылары әртүрлі жанрда жазылған, тың тақырыптық ізденістер мен философиялық тұжырымдамаларға, мифопоэтикалық астарлы мағыналар мен көркем бояуларға мол. Кітаптың тілі жатық, жеңіл оқылады.

Share