Школа чтения

«Мағыналық оқу және мәтінмен жұмыс істеу негіздері» бағдарламасы

Мақсаты: сауаттылық пен оқу мәдениетін дамыту.

Күтілетін нәтижелер: бағдарламаға қатысушылар оқуды болашақ жоспарларын жүзеге асыру құралы ретінде меңгереді: қазіргі және болашақтағы оқуды, оның ішінде бос уақытын саналы жоспарлау; қоршаған ортаны тану және өзін-өзі тану құралы ретінде жүйелі оқу қажеттілігі қалыптасады; олар оқу техникасын жетілдіреді және мағыналы оқудың тұрақты дағдысын игереді, сонымен қатар оқудың түрлері мен әртүрлі типтегі мәтіндерді оқудың негізгі стратегияларын меңгереді.

Семантикалық оқу – құрылу заңдылықтарын түсіну, тілдің стильдік, фонетикалық, морфологиялық, синтаксистік және орфографиялық ресурстарымен танысу, ақпарат алу.

Семантикалық оқу технологиясы мәтінмен жұмыс істеудің үш кезеңін қамтиды

.1-кезең: Оқуға дейінгі мәтінмен жұмыс.

Мақсаты – тақырып, иллюстрация, түйін және кілт сөздер тобы бойынша мәтіннің мазмұнын болжай білу.

Сағат саны: 1 сағат

2-кезең: Оқу барысындағы мәтінмен жұмыс.

Мақсаты – мәтінді мазмұндық деңгейде түсінуге қол жеткізу.

Сағат саны: 1 сағат

3 кезең: Оқудан кейінгі мәтінмен жұмыс

Мақсаты – мағынасын түсінуге қол жеткізу (негізгі ойды түсіну).

Сағат саны: 1 сағат

Share